Công ty cổ phần JPC

MENU

Chính sách bảo mật thông tin cơ bản

Chính sách bảo mật thông tin cơ bản

Triết lý cơ bản

Một trong những triết lý cơ bản của công ty chúng tôi là từ khóa “Biết ơn” (Cảm ơn).

Công ty chúng tôi thường xuyên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp thông tin khách hàng thông qua công việc đề xuất thiết kế hệ thống và thiết kế máy móc thiết bị… Do đó, việc sử dụng cơ sở hạ tầng mới qua mạng lưới Internet đã trở nên không thể thiếu đối với chúng tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân và thông tin tuyệt mật là vô cùng cần thiết vì các mối đe dọa hệ thống ngày càng gia tăng do truy cập trái phép thông qua mạng lưới Internet.

Đi theo triết lý “Biết ơn”, chúng tôi xin tuyên bố xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân (dưới đây gọi tắt là ISMS), để đảm bảo độ tin cậy trong hệ thống của mình.

Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện hệ thống ISMS trong khi thực hiện các biện pháp bảo mật an toàn mang tính vật lý, kỹ thuật, tổ chức; và lưu ý tới sự phát triển của kỹ thuật thông tin từ nay cũng như khả năng xuất hiện các rủi ro mới.

Nguyên tắc

  1. Làm rõ mọi tài sản thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và chuẩn bị các đối sách bảo mật thông tin phòng trường hợp rủi ro.
  2. Người điều hành công ty là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thực hiện đối sách bảo mật thông tin.
  3. Nhân viên tự ý thức trách nhiệm thực hiện bảo mật thông tin trong công việc.
  4. Thực hiện rà soát và chỉnh sửa phương châm bảo mật thông tin cơ bản, và các văn bản liên quan định kỳ.

Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng ISMS là tất cả tài sản thông tin mà công ty chúng tôi đang sở hữu (bao gồm cả cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao, bí quyết know-how). Đồng thời yêu cầu các công ty có mối liên kết trong kinh doanh tuân thủ.

Thể chế

Ủy ban ISMS được thành lập để duy trì hệ thống ISMS, nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động bảo mật thông tin.

Đào tạo

Thực hiện đào tạo huấn luyện định kỳ tới nhân viên về bảo mật thông tin.
Trong trường hợp có sửa đổi phương châm bảo mật thông tin cơ bản hay cần đối ứng rủi ro mới, chúng tôi sẽ thông báo tới toàn thể công ty trong buổi tập trung sáng và trong nội dung email.

Tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật

Triệt để tuân thủ pháp luật và các yêu cầu trong quy định của chính phủ.

Hình phạt

Xử lý nghiêm đối với nhân viên vi phạm phương châm bảo mật thông tin cơ bản cũng như các văn bản liên quan.

2009/5/1
Công ty cổ phần JPC
Giám đốc điều hành
Ông Makoto Yoshihara

PAGE TOP