Công ty cổ phần JPC

MENU

Về chúng tôiCOMPANY

AccessChi nhánh/Đi đến

Trụ sở chính Mã bưu điện: 940-2105
Số 3-194-1 Midori-cho, thành phố Nagaoka, tỉnh NiigataBản đồ
TEL.0258-89-7577 FAX.0258-89-7578
Văn phòng dịch vụ phái cử Mã bưu điện: 940-2105
Số 3-194-1 Midori-cho, thành phố Nagaoka, tỉnh NiigataBản đồ
TEL.0258-94-5568 FAX.0258-94-5569 Gọi miễn phí.0120-891-506
Nhà máy Nagaoka
(Thiết kế/Lắp ráp)
Mã bưu điện: 940-2022
Số 2-4-3 Tekko-cho, thành phố Nagaoka, tỉnh NiigataBản đồ
TEL.0258-89-7078 FAX.0258-89-7079
Nhà máy Gia công cơ khí Mã bưu điện: 940-2022
Số 2-3-54 Tekko-cho, thành phố Nagaoka, tỉnh NiigataBản đồ
TEL.0258-94-4606 FAX.0258-94-4607
Nhà máy Takami Mã bưu điện: 940-0004
Số 41 Takami-cho, thành phố Nagaoka, tỉnh NiigataBản đồ
TEL.0258-94-6070 FAX.0258-94-6068
Văn phòng kinh doanh Niigata:
Phòng dịch vụ phát triển hệ thống
Phòng dịch vụ quản lý xây dựng
Mã bưu điện 950-0912
Tầng 7 tòa nhà Co-op Olympia, số 1-1-38 Minami-sasaguchi, quận Chuo, thành phố Niigata, tỉnh NiigataBản đồ
TEL.025-250-7500 FAX.025-250-7501 Gọi miễn phí.0120-905-279
Trụ sở chính/Phòng kinh doanh dịch vụ phái cử
Nhà máy Nagaoka (Thiết kế/Lắp ráp)
Nhà máy Gia công cơ khí
Nhà máy Takami
Văn phòng kinh doanh Niigata: Phòng dịch vụ phát triển hệ thống / Phòng dịch vụ quản lý xây dựng

PAGE TOP