Công ty cổ phần JPC

MENU

Phát triển nguồn nhân lựcHUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Phát triển nguồn nhân lực

Chúng tôi áp dụng E-learning để đào tạo theo phương pháp phù hợp với từng nhân viên.

E-learning

E-learning là gì?
Là phương pháp giáo dục trực tuyến sử dụng thiết bị điện tử và mạng IT như máy tính, thiết bị di động…
Người học có thể học “mọi lúc”, “mọi nơi” tùy theo tốc độ của mình bất kể địa điểm và thời gian.
Đào tạo phù hợp với từng người
Chúng tôi có chương trình đào tạo dành riêng cho nhân viên công ty theo từng vị trí công việc như “Hành chính văn phòng”, “Kế toán”, “Tổng đài”, “Sản xuất”, “Thiết kế”… Ngoài ra, chương trình đào tạo dựa theo số năm vào làm và tổng số ngày làm việc cũng được áp dụng, hướng đến nâng cao kỹ năng cho nhân viên qua từng ngày.

Tâp huấn

Ngoài E-learning, chúng tôi tổ chức đào tạo chuyên môn cao theo từng lĩnh vực như “Cơ khí”, “Điện/điện tử”, “Phần mềm”. Ví dụ chúng tôi dự định mở lớp đào tạo 1 số loại 3D-CAD trong lĩnh vực Cơ khí, ngôn ngữ mô tả phần cứng trong lĩnh vực Điện/điện tử, hệ thống nhúng và ngôn ngữ trong lĩnh vực Phần mềm.

Tư vấn

Chúng tôi luôn thấu hiểu sự bất ổn về mặt tâm lý của các nhân viên phái cử, mối quan hệ giữa đồng nghiệp, cảm giác thiếu gắn bó khi là nhân viên phái cử, cũng như những lo lắng về tương lai. Do đó, tư vấn viên có chứng chỉ từ tổ chức tư vấn công nghiệp Nhật bản của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho từng người. Ở JPC, “Con người tồn tại trước Kỹ thuật”, nên chúng tôi cam kết ủng hộ sự độc lập và tự chủ của mỗi Kỹ sư, đồng thời hỗ trợ về mặt tinh thần để các bạn không phải trải qua cảm giác một mình.

PAGE TOP