Công ty cổ phần JPC

MENU

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  1. Công ty chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng một cách triệt để bằng các hành động dưới đây.
  2. Triệt để đào tạo nhân viên: Thực hiện tập huấn và truyền đạt đầy đủ tới toàn thể nhân viên (bao gồm cả nhân viên bán thời gian, làm thêm, hợp đồng) về bảo mật thông tin cá nhân.
  3. Xây dựng cơ chế quản lý nội bộ về bảo mật thông tin cá nhân: tạo ra quy định bảo mật thông tin cá nhân, có chính sách rõ ràng về việc xử lý thông tin cá nhân, đồng thời nghiêm ngặt thực thi hình phạt đối với trường hợp làm rò rỉ thông tin cá nhân.
  4. Sắp xếp người quản lý thông tin cá nhân và nâng cao chức năng của họ: sắp xếp nhân viên quản lý thông tin cá nhân trong công ty, đồng thời duy trì/kiểm tra môi trường trong công ty liên quan đến các hoạt động bảo mật thông tin cá nhân.
  5. Cải thiện môi trường tiếp cận cơ sở dữ liệu khách hàng: thực hiện rà soát môi trường tiếp cận cơ sở dữ liệu khách hàng, đồng thời cải tiến môi trường trong công ty để triệt để bảo mật thông tin cá nhân.
  6. Cải thiện ủy thác nghiệp vụ: hướng tới nâng cao việc thực thi bảo mật thông tin cá nhân, khi kí kết hợp đồng ủy thác nghiệp vụ, chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng tư cách của đối tác, đồng thời chuẩn bị các nội dung trong hợp đồng liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

Quy chế liên quan đến luật bảo mật thông tin cá nhân

Tại công ty chúng tôi, thông tin khách hàng được quản lý cẩn trọng, không cho phép sử dụng vì bất kỳ mục đích trái phép nào dựa theo luật bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi nghiêm cấm việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3, nếu không rơi vào một trong những trường hợp dưới đây.

  1. Trường hợp cần phải công khai theo yêu cầu của pháp luật
  2. Trường hợp cung cấp/công khai trong phạm vi cho phép, cần thiết cho việc chuẩn bị, thực hiện, hay dịch vụ sau bán hàng đối với các dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp.
  3. Trường hợp có sự đồng ý của khách hàng
  4. Trường hợp cần thiết để ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe và tài sản… của khách hàng và người dân.

PAGE TOP