Công ty cổ phần JPC

MENU

Tìm việc làmLOOK FOR WORK

3 đặc trưng trong dịch vụ phái cử của JPC

“Phái cử lao động giới thiệu” hướng tới mục tiêu làm nhân viên chính thức là gì?

Đặc trưng của “Phái cử lao động giới thiệu”
Nhân viên có thể tránh các vấn đề gặp phải sau khi chuyển việc vì đã có cơ hội hiểu được đầy đủ nội dung công việc và môi trường làm việc trong thời gian được phái cử.
※Thời gian phái cử dài nhất là 6 tháng.
Điểm mạnh của Phái cử lao động giới thiệu
JPC có thể hỗ trợ các bạn nếu gặp phải các điều kiện tuyển dụng, chế độ đãi ngộ khó đàm phán trực tiếp với doanh nghiệp.
Hợp động phái cử với tiền đề là Tuyển dụng trực tiếp
Con đường để trở thành nhân viên chính thức sẽ mở ra cho các bạn vì chúng tôi ký kết hợp đồng với điều kiện tiền đề tính từ khi ký kết phái cử đến khi được tuyển dụng trực tiếp.
Ngăn chặn trước các vấn đề gặp phải sau khi được Tuyển dụng trực tiếp
Nhân viên phái cử được làm việc tối đa 6 tháng và có cơ hội hiểu đầy đủ về nội dung công việc/môi trường làm việc, từ đó tránh được các rắc rối sau khi được tuyển dụng làm nhân viên chính thức

PAGE TOP