Công ty cổ phần JPC

MENU

Lĩnh vực kinh doanhBUSINESS

Phát triển hệ thống thông tin

Hướng tới mục tiêu làm hài lòng khách hàng

Dựa trên nhiều kinh nghiệm phát triển hệ thống nghiệp vụ với trình độ kỹ thuật đáng tin cậy, chúng tôi có thể đề xuất và phát triển hệ thống giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, nâng cao khả năng sử dụng, và nhìn ra cả bước đi cho tương lai.
Hệ thống tiếp nhận thông tin được chuyển trực tiếp từ công ty khách hàng, rút ngắn khoảng cách giữa nhân viên phát triển hệ thống và khách hàng. Mỗi người kỹ sư đều có ý thức cao trong việc phát triển hệ thống. Bởi chúng tôi luôn mong muốn đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhiệt tình và chu đáo nhất.
Trong doanh nghiệp gồm có các hệ thống như phân phối/tồn kho, quản lý bán hàng, kế toán tài chính, nhân sự, mua hàng. Trong hệ thống nhúng gồm có điện thoại di động, các loại phần mềm trung gian. Ngoài ra là các loại hệ thống kiểm soát khác nhau. Chúng tôi tham gia thiết kế hệ thống và sản xuất phát triển phần mềm như liên kết các loại hệ thống nghiệp vụ với hệ thống Web, liên kết hệ thống C/S.

Đưa ra đề xuất dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Công ty JPC chúng tôi với nguồn nhân lực trình độ cao,đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu đa dạng của khách hàng.
Chúng tôi linh hoạt đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống đánh giá tài sản cố định mới

Sau khi bàn giao sản phẩm (hệ thống),chúng tôi cho rằng dịch vụ hậu mãi cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi, đảm bảo khách hàng luôn được sử dụng hệ thống một cách trơn tru nhất.

Ví dụ về xây dựng hệ thống quản lý trong công ty

Thiết lập hệ thống quản lý hằng ngày cho các nhà máy

Chi tiết kỹ thuật Hệ thống là kiểu đầu vào chi tiết, có liên kết với cơ sở dữ liệu
Ngôn ngữ lập trình
Cơ sở dữ liệu
C#.NET ACCESS

Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng

Chi tiết kỹ thuật Là hệ thống đánh giá đất đai trên Web, với nhiều chức năng như đánh giá tài sản cố định, ước tính tiền thuế, xuất ra sổ thuế, tính toán diện tích trên bản đồ, đánh dấu tự do trên bản đồ…Do hệ thống hoạt động không đồng bộ với máy chủ nên có thể di chuyển bản đồ hiển thị mà không cần chuyển đổi.
Ngôn ngữ lập trình
Cơ sở dữ liệu
ASP.Net&C#.Net, HTML, XML, JavaScript, Java ORACLE 10g

PAGE TOP