Công ty cổ phần JPC

MENU

Tìm việc làmLOOK FOR WORK

Quá trình phái cử lao động giới thiệu

 1. Đăng ký
  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
  Trường hợp qua điện thoại
  (Khu vực Nagaoka) 0120-891-506
  (Khu vực Niigata) 0120-905-279

  *Thời gian tiếp nhận thắc mắc qua điện thoại
  Các ngày trong tuần (thứ 2 – thứ 6): 9:00 – 18:00
  Trường hợp qua internet
  Liên hệ
 2. Đặt trước đăng ký
  Xin vui lòng để chúng tôi được điều chỉnh lịch trình phỏng vấn
 3. Đăng ký
  Xin vui lòng đem theo Hồ sơ xin việc/Hồ sơ kinh nghiệm đi làm.
  Chúng tôi sẽ hướng dẫn về hệ thống phái cử, ghi đơn đăng ký và kiểm tra kỹ năng.
  Ngoài ra, hãy cho biết về kinh nghiệm đi làm và nguyện vọng công việc trong tương lai của các bạn.
 4. Hướng dẫn công việc
  Chúng tôi sẽ hướng dẫn về công việc phù hợp với kinh nghiệm/nguyện vọng từ thông tin đăng ký tìm việc.
  Ngoài ra, chúng tôi sẽ giải thích về nội dung/điều kiện/thời gian làm việc.
 5. Bắt đầu công việc
  Chúng tôi hỗ trợ hoàn thành các thủ tục trước khi bạn bắt đầu công việc là lao động phái cử giới thiệu.
  JPC luôn sẵn sàng hỗ trợ để các bạn yên tâm làm việc trong quá trình phái cử.
 6. Xác nhận định hướng giữa doanh nghiệp & nhân viên
  JPC đóng vai trò trung gian giúp các bạn xác nhận điều kiện tuyển dụng trực tiếp từ 2 tuần trước khi kết thúc thời gian phái cử.
  • Tuyển dụng chính thức, vào làm
   Tuyển dụng chính thức sau khi đạt được các thỏa thuận lao động.
   Chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản.
   Chúc các bạn tích cực làm việc với tư cách nhân viên chính thức (hoặc nhân viên hợp đồng).
  • Kết thúc phái cử
   Trong thường hợp không đạt được các thỏa thuận như ý, chúng tôi xin được kết thúc hợp đồng phái cử.

PAGE TOP