Công ty cổ phần JPC

MENU

Các bước thực hiệnSTEP

Các bước thực hiện

 1. Kế hoạch thực hiện
  Lắng nghe chi tiết vấn đề khách hàng đang gặp phải và nguyện vọng
 2. Xác nhận nội dung công việc
  Lắng nghe nguyện vọng về dịch vụ, nhân lực, nội dung công việc và thời gian tuyển dụng…
 3. Nội dung đào tạo và Báo giá
  Cung cấp dịch vụ tối ưu nhất cho nhu cầu và vấn đề của khách hàng, dựa trên thông tin đã ghi nhận.
  Đào tạo theo định hướng của khách hàng nếu cần thiết.
 4. Tuyển chọn nhân viên và Giới thiệu
  Giới thiệu nhân lực phù hợp với nơi làm việc.
 5. Phân bổ
 6. Cuộc họp theo sát
  Thực hiện hướng dẫn trao đổi cá nhân

PAGE TOP